domingo, 8 de mayo de 2011

Oda a Guynemer


Josep Maria Junoy, Poemes i cal·ligrames

COMENTARI DEL POEMA:

Aquest poema se situa en el període conegut com les avantguardes. Aquesta etapa sorgeix gràcies a l’assentament d’una literatura i art moderns, que fan adoptar una sèrie d’actituds i obres literàries i plàstiques que tenien en comú la voluntat de revolta i el rebuig de les formes i els criteris consolidats.
Josep Maria Junoy és un poeta que va iniciar l’avantguardisme ja que va ser l’introductor del cubisme en la literatura catalana. Podem dir que aquest cal·ligrama és una síntesi d’elements futuristes i cubistes, d’una gran bellesa plàstica.

Tracta sobre l’heroisme del famós aviador capità Guynemer que mor en combat (11/9/1917). El tema del poema és la defensa de la llibertat, és un cant als joves herois defensors de la llibertat. El títol té un valor descriptiu: el cal·ligrama és una oda per expressar els sentiments de lloança al jove capità de l’aviació francesa.

Aquest poema es pot dividir en dues parts:
a) El fons:
Destaca molt està escrit en majúscules i en punts com si fos un cartell de llums. És l’escenari de l’acció el “cel de França”, que per remarcar-ho està escrit en francés.
b) El text:
Escrit en català, lletra majúscula i en cos petit en forma d’estela del fum d’un avió que vola entre les constel·lacions. La forma en que està escrit representa l'ànima del capità Guynemer, que al morir en combat, puja al cel, descansant en pau.
Aquest poema no utilitza cap recurs mètric, es podria dir que el cal·ligrama ja és, en si, un recurs mètric del cubisme. No hi ha tampoc cap signe de puntuació, només utilitza lletres majúscules.


Grup 4: Maria Marín, Anna Vallcorba i Andrea Hernández.

4 comentarios: